Nog nooit zijn er zoveel woningen per jaar gebouwd als nu; VVD-wethouder
Schuitmaker krijgt het voor elkaar.

Jongeren uit onze dorpen die vertrekken, omdat er geen huizen zijn. En
senioren die door willen schuiven naar een kleiner huis, maar nu in hun grote
huis vast blijven zitten. Iedereen kent wel iemand die hiermee te maken heeft.
En dit is een groot probleem, want hierdoor lopen verenigingen, cafés en
scholen leeg. En dit is juist wat niet wat we willen. Als lokale VVD willen we
onze dorpen bruisend houden en daar horen in elke kern betaalbare woningen
bij. Niet mauwen maar bouwen dus in deze tijd van enorme woningnood en
dat doen we als lokale VVD daarom ook.

Nieuwe huizen in 2022 en 2023
In 2022 en 2023 wordt er namelijk gestart met de bouw van meer dan 550
huizen voor onze dorpsgenoten die zo dringend op zoek zijn naar een eigen
thuis. We zijn klaar met mauwen en gaan dus gewoon keihard stenen stapelen.
Mooie huiskamers voor onze inwoners bouwen, die al zo lang naar een huisje
in hun eigen dorp op zoek zijn.

Nog niet eerder zoveel gebouwd
En daar is onze wethouder woningbouw iedere week druk mee bezig. Maar
zeker ook met resultaat. Onze wethouder heeft namelijk samen met alle
mensen die hard aan woningbouw werken op het gemeentehuis ervoor
gezorgd dat er dit jaar al gestart is met de bouw van 299 huizen. En daarvan
worden er dit jaar nog 150 opgeleverd. Daarnaast wordt er in 2023 gestart met
de bouw van nog eens 275 huizen. Nog nooit is het in de gemeente Drimmelen
gelukt om zoveel huizen per jaar te bouwen! De gemeente is aan de slag
gegaan met de opdracht dat betaalbare huizen bouwen nu écht heel hard
nodig is. En dat is te merken, want de schouders worden er nu flink onder gezet
op het gemeentehuis.

Schouders eronder
En ook als lokale VVD blijven we de schouders eronder zetten om voor zoveel
mogelijk dorpsgenoten een fijn en veilig thuis te maken. We zijn al erg goed op
weg, maar blijven ons hard maken om de komende 4 jaar 800 woningen extra
te bouwen in onze gemeente.
Want als lokale VVD blijven we ons hardmaken voor alle starters, senioren,
inwoners en andere families die dringend op zoek zijn naar een fijn en veilig
thuis in hun vertrouwde dorp.

Fractie VVD Drimmelen.

Categorieën: Nieuws