Petra Kimmel: “Terheijden verdient een mooi centrum.”

Petra Kimmel, nummer 3 op de kieslijst

Petra: “Ik ben trots op Traaie, omdat we met z’n allen aanpakken om er iets moois van te maken. Het zijn de aanpakkers die het pontje laten varen, onze mooie monumenten en natuurparels in stand houden en vrijwilligerswerk doen voor SOVAK en onze ouderen. Ik heb geen boodschap aan mensen die alleen maar klagen en niks doen. Gelukkig kom ik die in ons dorp weinig tegen. U bent waarschijnlijk ook een van die aanpakkers die Terheijden beter maakt. Bijvoorbeeld door het verenigingsleven bloeiend te houden, of het nu gaat om sport, muziek of andere vrijetijdsbesteding of door zich aan te melden om mee te helpen Terheijden energieneutraal te maken.

Terheijden is een prachtig dorp waar enorm veel kansen liggen om ons dorp nog gezelliger, mooier en veiliger te maken. Het zit in ons bloed! De komende vier jaar wil ik die spirit meenemen naar het gemeentehuis van Drimmelen en zo veel mogelijk kansen voor ons mooie dorp verzilveren. Samen met u gaan we Terheijden aanpakken!”

Wat we hebben aangepakt in Terheijden:

 • Het Puzzelbad behoed voor sluiting.
  • In het verre verleden, net na de herindeling, wilden andere partijen het Puzzelbad sluiten. De VVD heeft deze partijen toen overgehaald om dit niet te doen! Deze periode heeft de VVD er, samen met de andere coalitiepartijen, voor gezorgd dat het Puzzelbad nog minstens 25 jaar open blijft.
 • De haven voorbereid om op te kunnen knappen en te ontwikkelen.
  • De VVD ziet kansen voor alle kernen, als het gaat om de vrijetijdseconomie. Onze havens spelen hierin een belangrijke rol en dat geldt zeker ook voor de haven van Terheijden. Er is in de afgelopen periode een Toekomstplan Haven Terheijden gemaakt en de VVD wil hier graag zo snel mogelijk vervolg aan geven.
 • Woningen gebouwd, waaronder op het voormalige F-veld.
  • De afgelopen periode heeft de VVD, samen met haar coalitiepartners, een aantal woningbouwprojecten in Terheijden gerealiseerd. Nieuwbouw voor starters op het F-veld, een aantal appartementen boven de nieuwe Zonzeel en de komende vier jaar willen we nog meer woning bouwen, met name voor starters en senioren.

Wat we gaan aanpakken in Terheijden:

 • Terheijden verdient een mooi centrum. 
  • Wordt u ook verdrietig als u op zaterdagmiddag door het centrum komt? Er is teveel verkeer en het Dorpsplein moet (en kán) autovrij. Een mooi dorp verdient een mooi centrum met minder verkeer en een echt Dorpsplein, waar het goed vertoeven is. De VVD gaat zich hier de komende periode hard voor maken!
 • Terheijden op de toeristische kaart van West-Brabant zetten.
  • Terheijden heeft enorm veel te bieden aan dagtoeristen, maar we moeten Terheijden veel beter op de kaart zetten. De potentie is aanwezig. Dagtoeristen komen met het Markpontje, met de bussen van de Gouden Leeuw, verblijven in Breda of op een van de campings in de buurt. We hebben hen veel te bieden: monumenten, bijzondere bedrijven en natuur. Als ondernemers en vrijwilligers samen de mouwen opstropen en aanpakken, kunnen we Terheijden op de toeristische kaart van West Brabant zetten.
 • Beter kunnen parkeren bij het sportveld bij de Ruitersvaartseweg.
  • In het weekend is parkeren bij Ruitersvaart een ramp en het levert gevaarlijke situaties op. Samen met SVT willen wij kijken of dit beter kan, bijvoorbeeld door aanleg van extra parkeerruimte aan de achterkant van het terrein.
 • Een energieneutraal Terheijden ondersteunen.
  • De VVD ondersteunt het initiatief van het Traais Energie Collectief en wil dat de gemeente Drimmelen dat ook doet, door mee te denken met de initiatiefnemers hoe hun plannen wél kunnen slagen.

Dorpsflyer Terheijden