Nog veel vragen over boot voor 144 Oekraïense vluchtelingen

Het is vreselijk als je uit je dorp moet vluchten, omdat er bommen op het dak van je huis en het dak van de school van je kinderen vallen. Duizenden Oekraïners zijn na de vreselijke oorlogsmisdaden van Poetin naar Nederland gevlucht om hier een veilig (tijdelijk) thuis te vinden. Drimmelen deed tot nu toe als 1 van de 7 gemeentes van de in totaal 344 gemeenten nog niks om te helpen. Vandaar dat het ministerie nu vraagt of Drimmelen wil helpen door het opvangen van 144 Oekraïners op een boot in de haven van Lage Zwaluwe tot 1 april.

Samen goede keuzes maken
De omwonenden van de haven in Lage Zwaluwe zijn hier vorige week over geïnformeerd. We zijn als lokale VVD bij beide informatiemomenten geweest om te luisteren naar de reacties, vragen, oplossingen en zorgen van de bewoners. Het leek er namelijk even op alsof het college al besloten had, nog voordat onze inwoners of de raad er iets van konden vinden. Dat kan écht niet volgens ons. We willen hier samen met onze inwoners de goede keuzes maken.

Zorgen
Veel zorgen gaan over de locatie van de boot. Of het wel handig is dat de boot zo dicht tegen een woonwijk aan ligt. Bewoners geven aan dat, áls de boot dan toch in Lage Zwaluwe moet, het beter op de kop van de haven zou kunnen of dat de boot beter aan de kant van de ondernemers in de haven gelegd kan worden in plaats van tegen de woonwijk. Daar liggen ook al stroomkabels en parkeerplaatsen dus die hoeven dan niet apart aangelegd te worden. De VVD wil dat deze opties serieus worden onderzocht, zodat we als raad alsnog kunnen besluiten wat de beste locatie is.

Zekerheid
Ook willen wij zeker weten dat de boot in april vertrekt zodat het echt om tijdelijke opvang gaat en er niet direct weer een nieuw schip aan komt meren. De havens zijn bedoeld om te recreëren en te werken. We zullen dan op zoek moeten gaan naar andere manieren of en hoe we ons steentje bij kunnen dragen. Samen met de inwoners.

We blijven kritisch meedenken en verwachten van het college dat zij de zorgen en de oplossingen van de inwoners serieus nemen, net als wij.

Tim Simons
VVD Drimmelen

Categorieën: Nieuws