Minister Kamp maakte vandaag bekend het advies van de regio over te nemen waarin stond dat de nieuwe 380kv hoogspanningslijnen door Drimmelen heenkomen. De VVD Drimmelen is enorm teleurgesteld in dit besluit.

Tijdens de raadsvergadering van 11 mei dienden we samen met GroenDrimmelen een amendement (zie onderaan dit bericht) in waarin we uitspraken dat we tegen nóg een hoogspanningslijn dwars door Drimmelen waren. ALS de lijn dan toch per se door Drimmelen heen moest komen, dan was onze voorwaarde dat in ruil daarvoor de 150kv die nu al door Hooge Zwaluwe heengaat weg zou gaan. Helaas lezen wij daar ook niks over terug in de berichten die het ministerie ons gestuurd heeft.

We hebben er alle vertrouwen in dat ons college het maximaal haalbare heeft gedaan, maar tegen een hele regio vol met eigen belangen is het moeilijk opboksen.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en blijven ons hard maken voor het weghalen van de 150kv over Hooge Zwaluwe.

AMENDEMENT (ondersteund door de gehele gemeenteraad)

Amendement van de fracties van Groen Drimmelen (VP/D66) en de VVD,

op raadsvoorstel nr. 09 ‘Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost’.

De gemeenteraad van Drimmelen in vergadering bijeen op donderdag 11 mei 2017.

Constaterende dat:

 • Het college richting de samenwerkende overheden de voorkeur uitspreekt voor tracé Rood (zuid) met koppeling sanering 150 kV-verbinding over Hooge Zwaluwe.
 • Het tracé Paars (noord) variant Biesbosch/Hooge Zwaluwe met sanering 150 kV-verbinding voor het college de tweede voorkeur heeft.

Overwegende dat:

 • Wij de uitgangspunten van het college onderschrijven, maar desondanks niet nu al tot een tweede optie willen besluiten.
 • Wij het belangrijk vinden uit te gaan van de eigen kracht van Drimmelen en daarom alleen willen besluiten tot de eerste variant onder a.

Besluit het raadsbesluit, behorende bij raadsvoorstel nummer 09, ‘Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost’ als volgt te wijzigen:

 1. De uitgangspunten die het college hanteert voor het innemen van een regionaal standpunt te onderschrijven:
  1. geen hoogspanningsverbinding langs de A59;
  2. bestaande 150 kV-verbinding over kern Hooge Zwaluwe vrijspelen;
  3. leefomgevingskwaliteit zwaarste weging toekennen (mens boven natuur).
 2. De door de college aangenomen voorkeur ten aanzien van een regionaal standpunt te onderschrijven:
  1. Tracé Rood (zuid) met koppeling sanering 150 kV-verbinding over Hooge Zwaluwe.

En gaan over tot de orde van de dag.

Made, 11 mei 2017

Ondertekening en naam:

Groen Drimmelen (VP/D66)                                              VVD

Jürgen Vissers                                                                       Tim Simons

Categorieën: Nieuws

Geef een antwoord