Weet u waar in onze gemeente monumenten staan, hoe de strooiroutes lopen in de winter en waar AED’s hangen? Deze gegevens zijn moeilijk te vinden, maar zijn wel bekend bij de gemeente. Met Open Data kan een gemeente zorgen dat iedereen alle informatie van en over de gemeente via een app makkelijk kan vinden. Raadsleden Leon van Dongen van VVD Drimmelen en Leo Mol van Groen Drimmelen (VP/D66)  hebben daarom een initiatiefvoorstel gemaakt over de invoering van Open Data in de gemeente Drimmelen. Hieronder leest u de motivatie achter het initiatiefvoorstel. 

Automated External Defibrillator Amsterdam airport frontDonderdagavond 8 maart tijdens de raadsvergadering stond ons initiatiefvoorstel over Open Overheid op de agenda. Wij hebben dit voorstel ingediend omdat we vinden dat de gemeente alle algemene informatie die er is, beschikbaar en toegankelijk moet maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om praktische informatie over waar de afvalcontainers in onze gemeente staan, wanneer het afval wordt ingezameld op welke plek, welke bomen er in de gemeente staan en welke waarde iedere boom heeft, een overzicht van hondenuitlaatplaatsen, waar invalidenparkeerplaatsen zijn, op welke locaties AED’s hangen, waar de gemeentelijke monumenten te vinden zijn, waar welke sportvoorzieningen zijn, hoe de strooiroutes in onze gemeente zijn opgezet en nog veel meer van dit soort basisinformatie die voor iedereen nuttig kan zijn. Daarnaast zijn financiële gegevens van de gemeente met Open Data te ontsluiten en kan alle raadsinformatie worden gedeeld, inclusief stemgedrag van raadsleden en fracties.

Met dit soort gegevens kunnen inwoners en andere geïnteresseerden zelf informatie verzamelen en inzien over onze gemeente. Door de informatie op een gestandaardiseerde manier aan te bieden in een formaat dat nu en in de toekomst kan worden gebruikt, kunnen derde partijen slimme apps maken die de gegevens groeperen of vergelijken met andere gemeenten. Er zijn veel voorbeelden te bedenken waar Open Data nuttig kan worden ingezet voor de samenleving. Een voorbeeld van gebruik van Open Data is bijvoorbeeld de NS. De spoorwegen delen alle gegevens over het treinverkeer live via Open Data. Hiermee zijn al meerdere websites en apps gebouwd waarmee verstoringen in het treinverkeer inzichtelijk zijn. Ook zijn er al meerdere gemeentes die financiële gegevens delen, of gedetailleerde kaarten van het hele grondgebied met alle voorzieningen.

Natuurlijk zijn privacy en vertrouwelijkheid ontzettend belangrijk, dus alleen algemene gegevens worden gedeeld. Informatie over personen of vertrouwelijke gegevens zullen niet worden ontsloten.

Groen Drimmelen (VP/D66) en de VVD Drimmelen vinden Open Data erg belangrijk omdat hierdoor de gemeente kan worden gecontroleerd en omdat transparant zichtbaar wordt wat er met ons belastinggeld wordt gedaan. Hierdoor krijgen inwoners ook veel meer mogelijkheden om vragen te stellen aan de raadsleden die hun vertegenwoordigen of opmerkingen te maken als er dingen niet lijken te kloppen. Transparantie is dus een van de belangrijkste voordelen van Open Data, naast de duurzame toegankelijkheid van gegevens.

In de opinieronde van twee weken geleden bleek dat het college liever klein wil starten met Open Data en een aantal pilots in Nederland wil afwachten. Ook andere partijen zagen een onderzoek naar Open Data in onze gemeente nog niet zitten. Leon en Leo hebben het voorstel daarom op details aangepast, zodat nu is besloten om te beginnen met het openstellen van alle raadsinformatie en het stemgedrag van raadsleden en partijen. Dit is een goede eerste stap voor de invoering van Open Data in Drimmelen. We gaan in Drimmelen starten met het open en transparant inzichtelijk maken van alle informatie van en over de raad, en het stemgedrag in de raad.

Natuurlijk is Open Raadsinformatie pas de eerste stap, en zullen we de komende jaren blijven aansturen op steeds verder openbaar maken van alle informatie die de gemeente maakt of verzamelt. Wij zijn erg benieuwd welke toepassingen onze inwoners en bedrijven bedenken als er meer informatie beschikbaar komt. Welke apps zouden er als eerste ontstaan, en welke informatie wordt het meest geraadpleegd? Dit soort vragen zijn als het aan ons ligt in de toekomst te beantwoorden!

Categorieën: Nieuws

Geef een antwoord