Les geven en krijgen in een goede omgeving is niet meer dan normaal. De Drimmelense VVD is daarom blij dat met het aangenomen voorstel van afgelopen raadsvergadering, de klimaatproblemen op basisschool De Schittering in Hooge Zwaluwe nu echt opgelost kunnen worden. Raadslid Leon van Dongen licht in de tekst hieronder het besluit verder toe.

Credit: G. Lanting

Met gezondheid valt niet te spotten, daar is VVD Drimmelen heel duidelijk in. Leerlingen en leraren dienen onderwijs te krijgen in een fijne en gezonde omgeving. Toch stonden we in de raadszaal te praten over een slecht schoolklimaat dat al acht jaar duurt. Hoe heeft dit zo ver kunnen komen? De VVD heeft hierover vragen gesteld maar er is toen geen duidelijke oorzaak gevonden.

Wel is het duidelijk dat het college aan heeft gegeven dat zij medeverantwoordelijk is voor de oplossing. Daarom is deze oplossing ook in samenwerking gezocht. Dit bleek ook uit de motie die door alle partijen in de raad is aangenomen in november 2016 dat er een oplossing gezocht moest worden. Wij zijn daarom tevreden dat we vanavond deze oplossing hebben besproken en dat deze unaniem is aangenomen door de raad. Dit betekent dat er een einde gemaakt kan worden:

  • De geluidsproblemen
  • De problemen met de temperatuurschommelingen
  • De problemen met de luchtkwaliteit, die veroorzaakt worden door de slechte ventilatie.

Daarnaast is het een oplossing die gedragen wordt door alle betrokken partijen:

  • Het schoolbestuur van De Schittering (vallend onder ‘De Waarden’)
  • Woningbouwstichting Goed Wonen (nu Woonvizier)
  • Het gemeentebestuur.

Verder zijn wij blij dat de ouders, leerlingen en leerkrachten geloven in deze oplossing. Dit bleek ook uit de grote opkomst hier in de raadszaal. Daarnaast gaf de brief die het schoolbestuur van de Waarden heeft gestuurd op 6 maart meer duidelijkheid dat alle partijen voor een echte oplossing willen gaan.

De wethouder heeft aangegeven vertrouwen te hebben dat het huidige voorstel de bestaande problemen zal gaan oplossen voor de leerlingen en de leraren van de Schittering. Daarnaast is het vertrouwen uitgesproken dat alle betrokken partijen hun steentje zullen gaan bijdragen. Daarom heeft VVD Drimmelen het voorstel van harte gesteund: tijd om de Schittering weer te laten schitteren!

Categorieën: Nieuws

Geef een antwoord