VVD roept college op om niet tot 2030 te wachten met nieuwbouw voor Den Duin

De basisschool is de plek waar je opgroeit van kleuter tot stoere meid of vent die naar de middelbare school gaat. Hoewel er maar 8 jaar tussen die twee momenten zit, gebeurt er heel veel. Dat komt door betrokken ouders, toegewijde docenten en natuurlijk je eigen inzet. En, als het aan VVD Drimmelen ligt, ook een beetje aan een gemeenteraad die heeft gekozen voor de toekomst van scholen in Drimmelen, in plaats van voor wat snelle pleisters. Want hoewel goed onderwijs gegeven wordt door de leraren en niet door de stenen, geeft een goed schoolgebouw je wel de ruimte om te kunnen leren. Daarom willen we dat er goede basisscholen zijn in Made. Dat betekent volgens ons nieuwbouw voor zowel de Stuifhoek als  voor Den Duin.

Woningbouw voor starters en senioren combineren met nieuwbouw scholen
Om nieuwbouw voor de Stuifhoek en Den Duin te kunnen betalen, ziet VVD Drimmelen een combinatie met woningbouw bovenop de nieuwe scholen wel zitten. De scholen hebben nu namelijk platte daken waar weinig op gebeurt. Bij nieuwbouw kunnen we kijken of we daar meerdere lagen aan woningen op kunnen bouwen. Zo kunnen we de nieuwe scholen makkelijker betalen én kunnen we bouwen voor senioren en starters. En als we dan toch nog bovenop platte daken hebben, kunnen we die net zo goed beplanten met groen en er zonnepanelen op leggen. Zo worden de scholen in Made pas echt klaargemaakt voor de toekomst!

Nieuwbouw voor Den Duin eerder dan 2030
Volgens de plannen van het college krijgt de Stuifhoek in 2023 een nieuwe school en Den Duin in 2030 renovatie of nieuwbouw. De VVD wil weten van het college of de Den Duin niet sneller aan de beurt kan zijn dan 2030. Daarnaast willen we sowieso nieuwbouw voor de school en niet slechts een renovatie.

Nieuwsbouw voor Den Duin vóór 2030

Over een tijdje spreekt de gemeenteraad definitief over de plannen met de basisscholen. Als u tips of suggesties heeft horen we dat graag! Mail dan naar: fractie@vvd-drimmelen.nl.

Namens de fractie van VVD Drimmelen, Tim Simons.

Categorieën: Nieuws

Geef een antwoord