Een nieuwe week, een nieuw rondje in onze mooie gemeente. Afgelopen zaterdag was het de beurt aan de Geerakker, Vlasselt, Heiakker, Bosakker en de van Schendelstraat in Wagenberg. Voor de vele leuke en nuttige gesprekken die gevoerd zijn, willen we de bewoners graag bedanken. De meest gehoorde opmerkingen in deze straten waren het tekort aan parkeerplekken en de wens om van de straat een woonerf te maken zodat er minder hard gereden wordt.

By ProfSjors at Dutch Wikipedia, CC BY-SA 3.0,

Hieronder kunt u de verzamelde opmerkingen per straat lezen, alsmede een aantal opmerkingen die in zijn algemeenheid gelden.

Geerakker

 • Te weinig parkeerplekken in de straat. Zijn er in de buurt meer parkeerplekken te realiseren?
 • Onduidelijkheid over het snippergroen in de staat. Wat wordt er gedaan met de extra meter die de gemeente wil realiseren? Is er compensatie mogelijk voor de inwoners?
 • Suggestie om woonerf te maken van de straat. 30km is vaak toch nog te hard.
 • Berken geven rotzooi op straat

 Vlasselt

 • Zandpad bij speeltuintje Vlasselt staat erg snel onder water, zeker wanneer het hard geregend heeft. Het meer verharden van dit pad zou verbetering opleveren.
 • Onderhoud van het pleintje in de straat is slecht qua bestrating
 • Bomen achterin Vlasselt blokkeren daken voor zonnepanelen
 • Wordt te hard gereden. Meer en duidelijkere snelheidsborden zouden moeten helpen

 Heiakker

 • Suggestie om woonerf te maken van de straat. 30km is vaak toch nog te hard.
 • Straatverlichting in de straat is vaak kapot. Dit geeft een onveilig gevoel.

 Bosakker

 • Te weinig parkeerplaatsen in de straat.
 • Verhoging parkeerplekken aan ene kant niet aanwezig, deze is wel nodig in verband met het anders doorrijden tot de stoep.
 • Voetpaden in de straat zijn slecht onderhouden
 • Meer bomen en groen zouden de straat mooier maken
 • Suggestie om woonerf te maken van de straat. 30km is vaak toch nog te hard. De gemeente heeft wel eens een snelheidsmeting gedaan, maar deze werd in de bocht gehouden en dit gaf een vertekend beeld.
 • Overlast door hondenpoep op straat

 Algemene punten

 • Parkeren Brouwerijstraat levert vaak problemen op
 • Metde rollator zijn veel wegen in Wagenberg niet goed begaanbaar
 • Riolering in de Dorpsstraat is slecht
 • Er is veel behoefte aan een verzorgingstehuis in Wagenberg
 • Meer seniorenwoningen nodig in Wagenberg (voor doorstroming!)
 • Verspreiding hondenpoepbakken kan beter
 • Starterswoningen zijn nodig, zeker ook met oog op het behoud van de basisschool
 • In vorstperiodes zouden er zoutbakken geplaatst moeten worden in het dorp
 • Zichtbaarheid wijkagent kan beter en zou gevoel van veiligheid vergroten
 • De subsidie van het Oranjecomité in Wagenberg is gelijk aan de vergunningskosten; kan er geen vergunning voor meerdere jaren komen?
 • Bouwprojecten duren lang in de gemeente voordat ze van de grond komen

VVD Drimmelen heeft al een aantal plannen voor Wagenberg op een rijtje gezet. Deze zijn hier te vinden: http://vvd-drimmelen.nl/wagenberg/.

Voor meer informatie, om vragen te stellen of om opmerkingen kwijt te kunnen, kunt u altijd contact opnemen met Jack Rasenberg uit Lage Zwaluwe via fractie@vvd-drimmelen.nl

Categorieën: Nieuws

2 reacties

Ad Hamers · maart 8, 2018 op 6:13 pm

Ik zie alleen maar wensen voor leuke dingen. Doe ook wat aan de hoge lasten voor de burger. Verlagen ozb. Snijden in het ambtelijk apparat. Permanente politiepost, 24 /7 bemand. Strengere controles op drugsoverlast bijv put Kerstraat. Streng asielbeleid. Niet alleen maar leuke dingen wiillen doen om iedereen te maar gewoon harde rechtse lijn.

  Tim Simons · maart 9, 2018 op 5:49 pm

  Beste Ad,

  Bedankt voor je opmerkingen. Onderstaande reactie is van ons raadslid Jack Rasenberg. Hopelijk zijn hiermee je vragen beantwoord:

  -Vorige periode (2014-2018) hebben we als doelstelling gehad om de OZB te verlagen. Tijdens de coalitieonderhandelingen kregen we hier de andere coalitiepartijen niet in mee. In ons verkiezingsprogramma staat nu: Wat betreft de onroerend zaak belasting (OZB) dient deze maximaal het landelijk inflatiecijfer te volgen. De VVD-Drimmelen zal altijd er alles aan proberen te doen om extra verhogingen van de OZB tegen te gaan.

  -Op het verminderen van ambtenaren zetten we niet in, maar we verwachten wel ambtenaren die meer meedenken met onze burgers. Als iets niet in de regels past maar wel een heel goed idee is, moeten we kijken hoe iets wel kan.

  -Een permanente politiepost is een mooi streven, maar wij denken niet dat dit haalbaar is. Met het steunpunt van de politie bij ons op het gemeentehuis (waar we ons vol voor hebben ingezet), is de wijkagent weer iets zichtbaarder geworden in het dorp. Toch zien we de wijkagent nog te weinig. De effectiefste wijkagent is de agent die weet wat er in de straat speelt. Samenwerking met jongerenwerkers, jeugdsportcoaches en BOA’s hebben in andere gemeentes al tot 80% vermindering van inzet van de wijkagent geleid. Deze samenwerking kan in Drimmelen nog beter waardoor de
  wijkagent weer echt tijd heeft om een rondje te fietsen door de buurt.
  -Drugsgebruik- en overlast willen wij keihard aanpakken. Ons beeld is dat de overlast aan de Put duidelijk aan het verminderen was. Als dat niet zo is dan zijn we bereid om dit aan te kaarten om hiervoor maatregelen te nemen.

  -Asielbeleid is landelijk beleid en gemeentelijk kunnen we daar weinig aan doen. We hebben bijvoorbeeld een taak om een opgelegd aantal statushouders in onze gemeente te huisvesten.

Geef een antwoord