Afgelopen zaterdagmiddag (03-02-18) zijn we langsgegaan bij de inwoners van ’t Jagertje en de Molenstraat in Terheijden. De VVD doet dit regelmatig op zaterdagmiddag en steeds in andere dorpen en straten. Dit leidt tot hele leuke gesprekken en daar krijgen wij niet alleen energie van, maar ook een goed beeld van wat er leeft in de buurt of in de straat. Hierbij de oogst van afgelopen zaterdag.

credit: Ruud Morijn

Ten eerste is het goed om te horen dat iedereen die wij hebben gesproken, graag in Terheijden woont en over het algemeen tevreden is, maar er kunnen ook altijd dingen beter. Zo spraken we iemand die vanuit zijn persoonlijke situatie veel te maken heeft met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). We zijn erg blij dat deze inwoner ons input wil geven als het beleid van de gemeente over de WMO in 2018 wordt geëvalueerd. Verder hebben de inwoners van ’t Jagertje hun zorgen geuit over de parkeergelegenheid en de vraag of zij goed bereikbaar zijn en blijven voor de hulpdiensten. Voor ons zijn dit extra aandachtspunten als de bouwplannen voor het E-veld aan de orde komen.

De Molenstraat gaat op de schop en de bewoners zijn daar blij mee. Er zijn nog wel vraagtekens. Wanneer gaan de plannen daadwerkelijk van start? Gaat de nieuwe inrichting ervoor zorgen dat er minder hard gereden wordt? Niet alleen door personenauto’s, maar bijvoorbeeld ook door wielrenners en vooral ook door landbouwverkeer? Hoe zit het met de stoepen op eigen grond, die ook onderdeel zijn van de openbare weg? Kan er meer groen komen, ondanks dat er weinig ruimte voor is? Kunnen er spiegels komen waarmee de bewoners, die wegrijden met auto of fiets, beter zicht op de weg hebben?credit: Ruud Morijn

Wij hebben geïnformeerd en de plannen gaan, naar verwachting, in het eerste kwartaal van 2018 van start. Hierbij moeten we aantekenen dat er ook nog overleg is met het Traais Energie Collectief om te proberen de leidingen voor het toekomstig warmtenet mee te nemen in de plannen. Het zou zonde zijn als we dit nu niet doen, want uiteindelijk moet heel Nederland in 2040 van het gas af. Dit is dan ook een uitgelezen mogelijkheid om de benodigde voorzieningen alvast in de grond te stoppen.

Eén van de uitgangspunten bij de herinrichting is dat de Molenstraat verkeersveilig en snelheidsremmend wordt. Wij denken dat hiermee de overlast van te hard rijden grotendeels verminderd wordt. Uiteraard speelt hierbij ook de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurders, maar ook de wielrenners een rol.

Daarnaast heeft het landbouwverkeer nu geen andere mogelijkheid om de landbouwpercelen te bereiken dan via de dorpskernen (en dus door de Molenstraat komen). Wij kunnen er als gemeente nogmaals bij de Provincie op aandringen om de omleidingroutes ook toegankelijk te maken voor landbouwverkeer. Dit levert ook voor de agrarische ondernemers voordelen op en als het in de Provincie Zeeland kan, waarom dan niet hier? We moeten wel beseffen dat er ook nadelen zitten aan het toegankelijk maken van de omleidingswegen voor langzaam verkeer. Landbouwvoertuigen zijn tegenwoordig snel, maar we hebben ook nog te maken met ander langzaam verkeer dat dan gebruik kan maken van de omleidingsroute.

We gaan wel aan de ZLTO vragen om het punt van te hard rijden in de dorpskernen bij hun leden onder de aandacht te brengen. Ten aanzien van de stoepen die eigendom zijn van de bewoners en de spiegels, verwachten wij van de gemeente dat zij nog contact opnemen met de bewoners. Mocht dit niet zo zijn dan kunnen mensen zelf contact opnemen met de gemeente. Projectleider is Hans Ribbers en hij is bereikbaar via telefoonnummer 140162 of per e-mail via openbarewerken@drimmelen.nl.

Als het gaat over meer groen, ondanks de beperkte ruimte daarvoor in de Molenstraat, dan denken wij dat geveltuintjes een mooie oplossing zouden kunnen zijn. In Haarlem en Breda zijn hier al positieve ervaringen mee opgedaan en misschien is het een idee om dit als de bewoners van de Molenstraat zelf aan te pakken. Er zijn genoeg leuke voorbeelden van geveltuintjes te vinden.

Tot slot verloopt de verkoop van snippergroen in de Molenstraat niet naar de wens van de bewoners. Dit hebben we eerder in Hooge Zwaluwe en Wagenberg ook al gehoord. De VVD is van mening dat we hier meer maatwerk zouden moeten kunnen leveren.

Al in al hebben we ontzettend veel informatie op kunnen doen. We willen de bewoners van ’t Jagertje en de Molenstraat dan ook bedanken voor hun tijd en opmerkingen!  Mocht u ook contact met ons op willen nemen, dan kan dat altijd via fractie@vvd-drimmelen.nl.

Categorieën: Nieuws

Geef een antwoord