VVD Drimmelen gaat voor lastenverlichting van onze burgers.

Verminder restafval en u bespaart per jaar tot €150 of meer!

Wist u dat de lediging van uw grijze bak €9,58 kost per keer dat u die aan straat zet? De lediging is om de 2 weken, dus als u de bak elke keer aanbiedt, kost u dat bijna €250 (26 keer/jaar). Door goed scheiden van afval kan dat aantal terug naar 5 tot 10 keer (afhankelijk van uw persoonlijke situatie).

Hoe doet u dat? Heel simpel. Verminderen van restafval!

 • Groente- Fruit en Tuinafval (GFT-afval) in de groen bak. Lediging kost €2.02/keer.
 • Zo veel mogelijk afval aanbieden wat gratis is:
  • Plastic, Dankkartons en Blik (zgn. PDM afval) in de plastic zak 2-wekelijks aanbieden
  • Papier om de 4 weken aanbieden
  • Glas en textiel (incl. schoenen) op verschillende plaatsen in uw buurt
  • Gratis route bij de milieustraat

Afval wordt steeds meer een grondstof voor nieuwe producten. Goed scheiden merk je niet alleen in je portemonnee, maar is ook nog eens goed voor het milieu!

Tijdens de opiniërende raadsvergadering van 16 februari heeft VVD Drimmelen de voorgestelde proef om restafval terug te dringen niet gesteund. De kosten van de proef van €110.000 hoeven dan ook niet door u als burger betaald te worden. We hebben wel een alternatief voorgesteld, welke gesteund werd door een grote meerderheid van de andere partijen en ook het college ziet dit als een goed en haalbaar plan. In het kort houdt het in dat de huidige manier van inzamelen gehandhaafd blijft, met dien verstande dat er direct 2 aanpassingen worden gedaan:

 • Restafval 1x per 4 weken ipv om de 2 weken (eventueel overwegen om de kosten per lediging te verhogen om de prikkel tot scheiden te vergroten)
 • GFT gratis

Maar belangrijker is het om communicatie richting de burger te verbeteren, zodat iedereen bewust wordt, wat de manier van scheiden en aanbieden van afval effect heeft op uw portemonnee.

We zijn in afwachting van de uitrol van dit plan door het college, zodat u als burger door goed scheiden van afval uw lasten omlaag gaan.

Categorieën: Nieuws

Geef een antwoord