Zorgen moet je niet maken, maar zorgen moet je doen!

Veel mensen zijn hard in de portemonnee geraakt door de beslissingen vanuit de overheid. Mevrouw de Bruin betaalde bijvoorbeeld voorheen €10,- eigen bijdrage per maand en na de transitie werd dit €19,-. Een wereld van verschil, zeker voor de kleine portemonnee. Nu we iets voor deze mensen terug kunnen doen door de ontstane overschotten, is het voor ons logisch dat we die mensen compenseren. Naar onze mening kunnen we dat het beste doen door te kiezen voor de maximale compensatie zoals voorgesteld in het voorstel. (Mensen met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum betalen dan maximaal € 9,70 (alleenstaanden) of € 13,90 (gehuwden) aan eigen bijdrage en cliënten met een hoger inkomen betalen pas over het inkomen vanaf die inkomensgrens 15% aan eigen bijdrage.) Hiermee wordt een grote groep mensen die hard getroffen zijn verlicht in hun onkosten en dat is waar de VVD Drimmelen om had gevraagd: een eerlijke en brede inzet van deze gelden.

Investeren aan de voorkant is daarnaast van groot belang. De VVD Drimmelen hecht dan ook zeer veel waarde aan PREVENTIE. Hiermee wordt een brede groep mensen geholpen en wordt zwaardere zorg (maatregelen) in de toekomst voorkomen. Een van de onderdelen binnen het preventie voorstel is: verslavingszorg. De VVD Drimmelen pleit er al jaren voor om de drugsproblematiek binnen onze gemeente serieus te nemen, gelukkig staat dit ook specifiek in de voorstel genoemd: EINDELIJK! De jongeren is onze gemeente gaan eraan kapot en dit willen wij ook hier vanavond nogmaals aankaarten. Dit uiteraard naast alcohol en andere ernstige verslavingen. We zijn blij dat dit nu eindelijk eens opgepakt wordt en bijv. de stichting “Moedige Moeders” kan hierin als perfect voorbeeld dienen: een fantastische groep mensen binnen onze gemeente die zich vol inzet voor deze preventie en zeer waardevol werk levert. Zo zou preventie ingestoken moeten worden, we kunnen daar veel van leren. Uiteraard geldt dit ook voor de andere onderdelen van preventie. De VVD Drimmelen wil de wethouder bij dit onderdeel alleen nog wel meegeven dat er goed naar de nut & noodzaak gekeken moet worden van deze onderdelen, zo betwijfelen wij bijvoorbeeld in hoeverre de extra gesprekken vanuit de GGD over financiën met jongeren daadwerkelijk wat opleveren. Dus wethouder kijk samen met specialisten goed naar al deze onderdelen en zet preventie goed & breed in, zodat we hopelijk hiermee veel mensen kunnen helpen.

Ook INNOVATIE is zo’n onderdeel waar we met het oog op de toekomst mee bezig moeten zijn. De VVD Drimmelen vindt het een mooi idee dat mensen betrokken worden bij deze ontwikkelingen door hier zelf hun steentje aan bij te dragen en innovatievoorstellen in kunnen dienen.

Categorieën: Nieuws

Geef een antwoord