Met creatieve motie wil VVD eenzame mensen beter bereiken

VVD Drimmelen wil eenzaamheid tegengaan in onze mooie gemeente. Daarom hebben we tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 november een motie tegen eenzaamheid ingediend. Hierin dragen wij het college op om te kijken of we in samenwerking met maaltijdbezorgdiensten afspraken kunnen maken in de strijd tegen eenzaamheid. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan het uitdelen van uitnodigingen voor bijeenkomsten of een overzicht van activiteiten in de dorpen bij het bezorgen van maaltijden. Een simpele, maar hopelijk effectieve maatregel in de strijd tegen eenzaamheid! 

Bereiken eenzame inwoners

Iedereen heeft behoefte aan vrienden en goede kennissen, die activiteiten met ons ondernemen en een vriendelijk woord voor ons overhebben. Toch zijn veel mensen in Nederland eenzaam. Zo ook in de gemeente Drimmelen. Vaak is het lastig deze mensen te bereiken en te helpen. Er is geen lijst beschikbaar van alle eenzame mensen in onze dorpen. Daarom moeten we op zoek naar creatieve manieren op toch met deze mensen in contact te komen. Dan kunnen we hen een steuntje in de rug te geven om aansluiting te vinden. Een manier hiervoor is het inzetten van maaltijdbezorgdiensten. Zij komen vaak wel nog over de vloer bij deze groep eenzame mensen.

Uitnodigingen en overzicht van activiteiten bij maaltijdbezorging

Bij het bezorgen van maaltijden kunnen uitnodigingen voor bijeenkomsten of een overzicht met activiteiten in de dorpen worden gegeven. Zo is het makkelijk voor mensen te zien wat er de komende tijd allemaal in hun dorp gebeurt. Uitnodigingen specifiek gericht op eenzame mensen, kunnen ervoor zorgen dat iemand toch besluit een keer deel te nemen aan een activiteit. Zo worden deze mensen beter bereikt. We zijn dan ook blij dat onze motie met dit voorstel is aangenomen door het college. Zij gaan nu kijken hoe dit idee het best tot uitvoering gebracht kan worden.

Denk met ons mee!

We zijn altijd op zoek naar meer ideeën en plannen. Denk dus met ons mee over hoe we eenzaamheid tegen kunnen gaan. Stuur hiervoor een mail naar fractie@vvd-drimmelen.nl. Het bestrijden van eenzaamheid kunnen wij niet alleen, hier hebben wij elkaar heel hard bij nodig.

Namens de fractie van VVD Drimmelen, raadslid Janet Crezée

VVD-raadslid Janet Crezée

Categorieën: Nieuws

Geef een antwoord